TALLIYHDYSTYS

Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 1997 ja sen toiminta tapahtuu täysin vapaaehtoisvoimin. Kahden viimevuoden aikana yhdistyksen toiminnan painopistettä on siirretty Vartiosaaren ulkoilu- ja virkistyskäytön edellytysten parantamiseen. Tarkoituksenamme on mahdollistaa kaikenikäisille läheinen kosketus luontoon ja eläimiin. Toimintamme piirissä on myös ympärivuotisessa hoidossa vuohia, joiden myötä yleisön kiinnostus saaren käyttöön on kasvanut voimakkaasti. Yhdistys tekee määrätietoista työtä saaren hyötykäytön lisäämiseksi myös järjestämällä itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Toiminnasta aiheutuvia kustannuksia pyrimme rahoittamaan myös jäsenmaksuin ja yksityisiltä sekä yhteisöiltä mahdollisesti saaduilla avustuksilla.

1900 luvun alussa rakennettu tallimiljöö tarjoaa upeat puitteet monipuoliseen ympärivuotiseen virkistymiseen. Esimerkiksi ladon kunnostus on mahdollistanut latotanssien järjestämisen. Pihapiirissä on mahdollista järjestää myös yksityistilaisuuksia häätanssien, syntymäpäivien tai muiden merkkipäivien muistoihin jäävänä pitopaikkana. Tallinvintillä on kesällä mahdollista levähtää pidempikin tuokio. Jäsenet voivat myös hoitaa pientä kasvimaata.

> Tervetuloa tutustumaan ja mukaan toimintaan koko perheen voimin!

> Järjestä ikimuistoinen tapahtuma! Sopii mm. myös päiväkotien ja
luokkaretkien pitopaikan tukikohdaksi!